Polymerová dezinfekce prostorů a povrchů lokalitě Hradec Králové a okolí

Polymerová dezinfekce prostorů a povrchů

Ke staženíBezpečnostní listy dezinfekčních přípravků:

Naše služba - polymerová dezinfekce s reziduální účinností (tj. prodloužená doba účinnosti ) prostor, povrchů a předmětů, značně snižuje riziko šíření různých virů, bakterií a dalších závažných infekčních onemocnění, včetně nákazy COVID-19.

Během velice krátké doby jsme schopni provést preventivní aplikaci polymerového dezinfekčního přípravků, ať už jde o malý či velký prostor.


Účinnost již při první aplikaci.

Veškeré námi používané polymerové dezinfekční přípravky jsou vedeny v registru chemických látek jako prostředky s biocidní účinností pro několik kategorií.

TESTOVÁNÍ VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI
V souladu s normou ČSN EN 14476+A2

TESTOVÁNÍ MYKOBAKTERICIDNÍ A TUBERKULOCIDNÍ ÚČINNOSTI
V souladu s normou ČSN EN 14348 a EN 14348:2005

Preventivní aplikací polymerových dezinfekčních přípravků, což je minimálně 2x do měsíce, docílíte zdravého, čistého a bezpečného prostředí nejen pro Vás, ale třeba i pro své zákazníky či zaměstnance. Nejedná se pouze o preventivní opatření v současné situaci "COVID-19", ale dezinfekce jako taková prokazatelně snižuje i riziko šíření virů a bakterií i během dalších epidemií, jakými jsou například klasická chřipka. Proto doporučujeme dezinfekci provádět opakovaně.


Sužby nabízíme soukromým i veřejným organizacím z různých odvětví.

AplikacePolymerové dezinfekce provádíme pomocí:


Polymerová dezinfekce prostorů a povrchů

ULV rosiče/foggeru SM Bure

ULV rosič je zařízení pro aplikaci studené mlhy, která je vytvořena za pomocí vstříknutého dezinfekčního přípravku v předepsané koncentraci do proudícího vzduchu, který vychází z ULV rosiče do prostoru ve formě velice jemných kapiček o velikosti v rozmezí cca 10-50 µm. Díky silnému tlaku vzduchu je možno přípravek aplikovat do těžko přístupných míst a do velkých vzdáleností (až 10 metrů).Polymerová dezinfekce prostorů a povrchů

Akumulátorový zádový postřikovač SOLO 416 LI PRO

Akumulátorový zádový postřikovač je zařízení pro aplikaci dezinfekčního přípravku, které aplikuje tekutou jíchu s předepsanou koncentrací přípravku na povrchy ve formě malých kapiček o velikosti 200 až 300 µm za pomocí tlaku okolo 2 barů. Ošetřená plocha je pokryta jemnými kapičkami s dezinfekčním přípravkem, které nesplývají ani nestékají.

Základní informace o námi používaném dezinfekčním přípravku

Chemické a fyzikální vlastnosti dezinfekčního přípravku

Příprava prostor

Doba aplikace

Následná péče o prostory

Další doporučení vám budou sdělena na místě. V případě zájmu dodáme i dezinfekční plán pro dlouhodobé zajištění prostor polymerovou dezinfekcí s reziduální účinností.

Ke staženíBezpečnostní listy dezinfekčních přípravků:

Věříme, že ochrana proti škůdcům začíná hlubokými znalostmi

Sestavili jsme pro vás atlas více jak dvaceti škůdců,

kteří se nejčastěji vyskytují v blízkosti lidí v České republice.

Zobrazit atlas škůdců

Často kladené dotazy

Jaké jsou ceny našich služeb?

svgArrow

Naším cílem je poskytnout každému zákazníkovi indivuduální plán na míru. Každá z nabízených služeb zohledňuje několik faktorů a okolní prostředí. Z tohoto důvodu není praktické uvádět jednu obecnou cenu. Pro konkrétně nabídku nás kontaktujte telefonicky na +420 723 870 451, mailem info@derapo.cz nebo kontaktním formulářem zde

Jaké jsou výhody průběžné kontroly škůdců?

svgArrow

Obrátit se na profesionální deratizační služby v případě akutního problému je často nejlepším řešením. Nicméně tato nouzová řešení mohou být spojena s vysokou cenou a značným stresem. Místo toho, aby se majitelé domů obraceli na deratizátora pouze v případě výskytu problému, mohou mít prospěch z investice do proaktivního, pravidelného ošetření. Zvažte tyto výhody průběžné kontroly škůdců od odborníků.

Existuje vůbec nějaký zákon, který ukládá lidem povinnost provádět deratizaci, dezinsekci a dezinfekci?

svgArrow

Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce ve spárech zákona

Zákazníci se mě často ptají, jestli vůbec existuje nějaký zákon, podle kterého mají povinnost provádět deratizaci, dezinsekci a dezinfekci. Ano, existuje. Přesněji řečeno je to zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví. A koho se vlastně týká?

  • Běžnou ochranu deratizací, dezinsekcí a dezinfekcí musí podle potřeby zajistit každá osoba jako součást čištění a běžných pracovních a technologických postupů. V tomto případě nabývají deratizace, dezinsekce a dezinfekce podoby preventivních opatření.
  • Speciální ochranu deratizací, dezinsekcí a dezinfekcí má povinnost provést ve svých provozovnách každá podnikající fyzická osoba a všechny právnické osoby, pokud dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců, hmyzu a jeho členovců, virů, bakterií a plísní. Speciální deratizaci, dezinsekci a dezinfekci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Co z toho vyplývá?

Povinná deratizace, dezinsekce a dezinfekce se podle zákona týká: obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost.

Co je biocid?

svgArrow

Biocid je obecně přípravek obsahující jednu nebo více aktivních látek používaný k ničení, odpuzení, zabránění činností nebo jiným způsobem omezující činnost škodlivých organismů, chemickým nebo biologickým způsobem.

Co je insekticid?

svgArrow

Insekticid je přípravek určený k hubení hmyzu v různých vývojových stádiích. Podle vývojového stadia hmyzu se dělí na ovicidy (ničí vajíčka), larvicidy (ničí larvy), ovilarvicidy (ničí vajíčka a larvy) a imagocidy (ničí dospělý hmyz).

Co je rodenticid?

svgArrow

Rodenticid je přípravek určený k hubení hlodavců.

Co obsahuje Rodenticid?

Rodenticid obsahuje Antikoagulanty (warfarin nebo jiné). Antikoagulanty způsobují narušení funkce srážlivosti krve, což má za následek vnitřní krvácení a později smrt hlodavce.

Hlavní výhody antikoagulantů

Nástrahy s antikoagulanty se dají používat v rodiných domech, firmách, hotelech, restauracích i skladech. Jsou vhodné také pro zemědělské a potravinářské provozy. Při správném používání a uložení do deratizačních stanic jsou bezpečné pro lidi i domácí zvířata. Nástrahy s antikoagulanty nevyvolávají u hlodavců obranný reflex. Hlodavce obvykle zahubí po prvním požití.

Co je deratizační nástrahová stanice "nebo-li krmítko"?

svgArrow

Nástrahová deratizační stanice "nebo-li krmítko" je uzavíratelný, uzamykatelný box z odolného a pružného plastu (může mít různé tvary a velikosti záleží pro jakého hlodavce je určený a do jakého prostředí se bude umísťovat). Nástrahová deratizační stanice je určena k zafixování a uchování deratizační nástrahy před vlhkostí, prachem a nečistotami je vhodná jak do exteriéru, tak i do interiéru. Slouží také jako zábrana a ochrana před náhodným požitím deratizační nástrahy dětmi nebo necílenými živočichy (kočka, pes).

Co je antikoagulant?

svgArrow

Antikoagulant je protisrážlivé činidlo např. warfarin který zabraňuje srážlivosti krve.

Jak antikoagulant působí?

Po prvním požití začnou antikoagulanty blokovat vytváření vitamínu K v těle hlodavců. Jejich organismus následně přestane produkovat protrombin, který je důležitý pro správnou srážlivost krve. Během 7-10 dnů (u potkanů) nebo 2-5 dnů (u myší) dochází k úhynu na vnitřní vykrvácení.