Deratizace Hradec Králové a okolí

Deratizace - hubení hlodavců - DERAPO Hradec Králové

Deratizace je proces likvidace hlodavců v obytných budovách, gastronomických, průmyslových i obchodních objektech. Jedná se o soubor opatření, která jsou zaměřena na hubení všech škůdců. Deratizační služby jsou využívány zejména v případě, že je počet hlodavců v objektu nebo jeho okolí příliš vysoký a je tak nutný okamžitý zásah. Případně se může jednat i o preventivní opatření, které zmíněnému přemnožení hlodavci předchází.

Rozdělení procesů deratizace:

Jednorázová ohnisková

V oblastech s nejvyšším výskytem hlodavců (domácnosti, sklepy bytů, rodinné domy, jednotlivé provozovny, sezónní vlivy). Účinek se projeví během několika dní, ale je krátkodobý.

Pravidelná ohnisková

Ochrana objektů v různých pravidelných cyklech, např. dvakrát ročně - jaro, podzim, u zemědělských a potravinářských objektů čtyřikrát ročně se zpětnou kontrolou a doplňováním návnad.

Celoplošná

Ochrana většího území (město, obec, sídliště, průmyslové a skladové areály). Nejvhodnější doba pro realizaci je jaro a podzim. Deratizace obvykle vyžaduje spolupráci správce místní kanalizace.

Hlodavci jsou přenašeči chorob

Krysy a myši způsobují spoustu problémů a je možné se jich zcela zbavit pouze po speciálním ošetření. Včasná deratizace zabraňuje nákaze lidí a domácích zvířat. Hlodavci jsou totiž přenašeči nebezpečných infekčních chorob jako jsou např. mor, leptospiróza, Weilova hepatitida, toxoplazmóza, klíšťová encefalitida, tularémie, leishmaniózu a různá horečnatá onemocnění. Tyto nemoci trápí lidstvo dodnes, a to i ve vyspělých zemích (ano, včetně moru).

Škody na majetku

Myši, krysy, potkani a další podobní hlodavci, které běžně označujeme zjednodušeně jako myši, jsou významnými škůdci především v zemědělství a potravinářském průmyslu. Sežerou cokoli rostlinného nebo živočišného původu: obilí, chléb, ovoce, zeleninu, vejce, maso, papír, seno atd. A zbytek přinejmenším rozkoušou jako např. izolaci elektrického vedení, plastové trubky atd.

Metody deratizace

Způsob deratizace se volí podle rozsahu problému. Lze použít mechanické i chemické metody. Nejúčinnější je však jejich kombinace.

Mechanická metoda

Při volbě mechanické metody používáme deratizační nástrahové stanice tzv. krmítka. Vyloučí vstup domácích zvířat a dětí do pasti a mají velkou kapacitu. Lze je instalovat v soukromých domech, zdravotnických a průmyslových objektech, které nelze ošetřit chemickými prostředky.

Chemická metoda

Při této metodě se k hubení hlodavců používají certifikované chemické látky. Tyto přípravky obvykle umisťujeme na půdách a ve sklepích, v blízkosti popelnic a v zákoutích průmyslových objektů. Návnadu lze umístit i do sklepů obytných domů. Je však třeba dbát na to, aby byl přístup k návnadě omezen kvůli domácím zvířatům.

Jak deratizace probíhá?

Před zahájením deratizace určíme místa, kde se předpokládá největší výskyt hlodavců. Taková místa je třeba co nejdůkladněji ošetřit, aby se eliminovalo riziko přežití škůdců.

Deratizace nebo také hubení hlodavců (myší, krys a potkanů), se nejčastěji provádí umísťováním návnad do tzv. nástražných staniček. Do těchto pastí se vloží chemický přípravek, který hlodavci pozřou. Účinek těchto chemických přípravků je bezpečný a rychlý.

Po provedení opatření zkontrolujeme nepřítomnost škůdců. Ve výjimečných případech (zejména při vysokém napadení hlodavci) může dojít situaci, že bude nutné provést další opatření k vyhubení škůdců.

Co mohu od deratizace očekávat?

Navrhneme vám nejúčinnější způsob boje proti nežádoucím hlodavcům, kteří pronikají do objektů a na pozemky. Provedeme řadu preventivních opatření, ve kterých posoudíme potenciální cesty a ohniska výskytu hlodavců.

Ke staženíBezpečnostní listy dezinsekčních přípravků:

Věříme, že ochrana proti škůdcům začíná hlubokými znalostmi

Sestavili jsme pro vás atlas více jak dvaceti škůdců,

kteří se nejčastěji vyskytují v blízkosti lidí v České republice.

Zobrazit atlas škůdců

Často kladené dotazy

Jaké jsou ceny našich služeb?

svgArrow

Naším cílem je poskytnout každému zákazníkovi indivuduální plán na míru. Každá z nabízených služeb zohledňuje několik faktorů a okolní prostředí. Z tohoto důvodu není praktické uvádět jednu obecnou cenu. Pro konkrétně nabídku nás kontaktujte telefonicky na +420 723 870 451, mailem info@derapo.cz nebo kontaktním formulářem zde

Jaké jsou výhody průběžné kontroly škůdců?

svgArrow

Obrátit se na profesionální deratizační služby v případě akutního problému je často nejlepším řešením. Nicméně tato nouzová řešení mohou být spojena s vysokou cenou a značným stresem. Místo toho, aby se majitelé domů obraceli na deratizátora pouze v případě výskytu problému, mohou mít prospěch z investice do proaktivního, pravidelného ošetření. Zvažte tyto výhody průběžné kontroly škůdců od odborníků.

Existuje vůbec nějaký zákon, který ukládá lidem povinnost provádět deratizaci, dezinsekci a dezinfekci?

svgArrow

Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce ve spárech zákona

Zákazníci se mě často ptají, jestli vůbec existuje nějaký zákon, podle kterého mají povinnost provádět deratizaci, dezinsekci a dezinfekci. Ano, existuje. Přesněji řečeno je to zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví. A koho se vlastně týká?

  • Běžnou ochranu deratizací, dezinsekcí a dezinfekcí musí podle potřeby zajistit každá osoba jako součást čištění a běžných pracovních a technologických postupů. V tomto případě nabývají deratizace, dezinsekce a dezinfekce podoby preventivních opatření.
  • Speciální ochranu deratizací, dezinsekcí a dezinfekcí má povinnost provést ve svých provozovnách každá podnikající fyzická osoba a všechny právnické osoby, pokud dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců, hmyzu a jeho členovců, virů, bakterií a plísní. Speciální deratizaci, dezinsekci a dezinfekci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Co z toho vyplývá?

Povinná deratizace, dezinsekce a dezinfekce se podle zákona týká: obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost.

Co je biocid?

svgArrow

Biocid je obecně přípravek obsahující jednu nebo více aktivních látek používaný k ničení, odpuzení, zabránění činností nebo jiným způsobem omezující činnost škodlivých organismů, chemickým nebo biologickým způsobem.

Co je insekticid?

svgArrow

Insekticid je přípravek určený k hubení hmyzu v různých vývojových stádiích. Podle vývojového stadia hmyzu se dělí na ovicidy (ničí vajíčka), larvicidy (ničí larvy), ovilarvicidy (ničí vajíčka a larvy) a imagocidy (ničí dospělý hmyz).

Co je rodenticid?

svgArrow

Rodenticid je přípravek určený k hubení hlodavců.

Co obsahuje Rodenticid?

Rodenticid obsahuje Antikoagulanty (warfarin nebo jiné). Antikoagulanty způsobují narušení funkce srážlivosti krve, což má za následek vnitřní krvácení a později smrt hlodavce.

Hlavní výhody antikoagulantů

Nástrahy s antikoagulanty se dají používat v rodiných domech, firmách, hotelech, restauracích i skladech. Jsou vhodné také pro zemědělské a potravinářské provozy. Při správném používání a uložení do deratizačních stanic jsou bezpečné pro lidi i domácí zvířata. Nástrahy s antikoagulanty nevyvolávají u hlodavců obranný reflex. Hlodavce obvykle zahubí po prvním požití.

Co je deratizační nástrahová stanice "nebo-li krmítko"?

svgArrow

Nástrahová deratizační stanice "nebo-li krmítko" je uzavíratelný, uzamykatelný box z odolného a pružného plastu (může mít různé tvary a velikosti záleží pro jakého hlodavce je určený a do jakého prostředí se bude umísťovat). Nástrahová deratizační stanice je určena k zafixování a uchování deratizační nástrahy před vlhkostí, prachem a nečistotami je vhodná jak do exteriéru, tak i do interiéru. Slouží také jako zábrana a ochrana před náhodným požitím deratizační nástrahy dětmi nebo necílenými živočichy (kočka, pes).

Co je antikoagulant?

svgArrow

Antikoagulant je protisrážlivé činidlo např. warfarin který zabraňuje srážlivosti krve.

Jak antikoagulant působí?

Po prvním požití začnou antikoagulanty blokovat vytváření vitamínu K v těle hlodavců. Jejich organismus následně přestane produkovat protrombin, který je důležitý pro správnou srážlivost krve. Během 7-10 dnů (u potkanů) nebo 2-5 dnů (u myší) dochází k úhynu na vnitřní vykrvácení.